Foreslått som fylkesleder: - Stiller meg til disposisjon

foto