Har Trøndelags fineste - nå skal det auksjoners bort og konkurrere i landsfinalen

foto