Hildur har opplevd to nabogårder brenne med én måneds mellomrom: - Det er uhyggelig