Personbil kolliderte med lastebil: - Kom over i motgående kjørefelt