Starter ny barnevernsinstitusjon der omsorg, dyr og natur er i sentrum