Diskuterte batterifabrikk: - Mange grunner til å vise forbehold