Avlyser badesesongen og sjekker avløpsnettet i hele byen

foto