Kjemper mot klokka for å åpne vegen før påskeutfarten tar til. Torsdag ettermiddag var køa flere kilometer lang