Kan ikke se bort fra at hun blir innkalt til Stortinget: - Jeg er klar, jeg

Marit Bjerkås Foto SANDRA SKILLINGSAAS privat