Geologene sjekker om det er fare for nye ras

foto