Har omorganisert skoleledelsen: – Vi har hatt et forbedringspotensial

foto