En rykende fersk undersøkelse viser et overveldende flertall for å senke dagens promillegrense for fritidsbåtførere fra 0,8 til 0,2.

Dette viser tallene i en meningsmåling gjennomført av Kantar TNS Gallup på oppdrag for MA - rusfri trafikk.

– Norske velgere ser mye strengere på båtfyll enn flertallet på Stortinget. Folk flest mener altså at båt og drikking ikke hører sammen, og de ønsker samme promillegrense for båtførere som bilførere. Disse tallene bør være en alvorlig tankevekker for politikerne som til nå ikke har våget å pirke borti den utdaterte drikkekulturen blant enkelte båteiere, sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA - rusfri trafikk.

Så sent som i 2015 stemte stortingsflertallet nei til et forslag fra Krf om å redusere promillegrensen for fritidsbåtførere (93 mot 10 stemmer).

– Denne undersøkelsen viser at befolkningen vil ha stor forståelse for en reduksjon av promillegrensen, slik blant annet svenskene har hatt suksess med. Dagens fritidsbåter er både store og svært hurtiggående. Båter som kan komme opp i 35-40 knop har et voldsomt skadepotensiale, og det er helt vanvittig at du lovlig skal kunne føre en slik båt etter å ha drukket tre-fire halvlitere med øl. Med 0,8 i promille er du såpass beruset at det ikke er noen som helst tvil om at både dømmekraften og reaksjonsevnen er svekket, sier Kristoffersen.

Samtidig avdekker undersøkelsen store kunnskapshull om alkoholgrensene for båtførere. Bare en av fire vet at den faktiske promillegrensen er på 0,8, mens 32 prosent tror at grensen er på 0,2 og ytterligere 32 pst tror at den er på 0,5.

– Egentlig er det ganske oppsiktsvekkende at så mange ikke vet hvilke regler som gjelder for båtførere, men det er naturligvis positivt at de fleste tror at grensen er lavere enn den faktisk er. Etter vår mening bekrefter dette inntrykket av at politikerne er i kraftig utakt med befolkningen, sier Kristoffersen.

Til sammen har 64 personer mistet livet i fritidsfartøyulykker de siste to årene (37 i 2015 og 27 i 2016). Ifølge tall fra Sjøfartsdirektoratet var minst 13 av de døde påvirket av alkohol/rus, men direktoratet understreker at det sannsynligvis dreier seg om store mørketall ettersom en del av de døde ikke blir obdusert.

Utvalget i undersøkelsen er på 1175 personer, og er befolkningsrepresentativt, opplyser Kantar TNS Gallup.