En bil måtte mer eller mindre bråbremse torsdag ettermiddag klokka 14 da en stol fra restauranten På Hjørnet i Orkdalsveien i Orkanger sentrum kom "gående" over fotgjengerfeltet.

Stolen ble liggende midt i veibanen, slik at sjåføren måtte gå ut av kjøretøyet å plukke den opp. Akkurat da kom også innehaveren av restauranten løpende, slik at stol og eier ble lykkelig gjenforent.

Årsak til at stolen lå i veibanen: Et vindkast tok den med seg fra utearealet på fortauet.

Fem minutter etter hendelsen skjedde akkurat det samme på nytt (nytt vindkast), med en ny sjåfør. Denne gangen fikk sjåføren imidlertid hjelp til å flytte stolen av en fotgjenger.

Her blir stol og eier i Orkanger sentrum gjenforent.
Fem minutter etter hendelsen skjedde akkurat det samme på nytt, med en ny sjåfør. Denne gangen fikk sjåføren imidlertid hjelp til å flytte stolen av en fotgjenger.