Problemet er i midler tid at den aktuelle sengeposten der allerede er fullt belagt. Derfor etableres nå en løsning i andre områder på sykehuset for å kunne gi flere pasienter et akseptabelt tilbud. Det sies at det er tvilsomt om ordningen gir noen økonomisk vinning. Snarere tvert imot.

Skal nå årets sommer være prøveklut for effekten av «krymping» av sengekapasiteten i Orkdal? I så tilfelle: Hva definerer man eventuelt i den pågående prosess som avvik, og hvordan takler en slike? Hvor mange korridorpasienter aksepteres, og hva er akseptabel ventetid etter innleggelse. Det man uansett kan si med sikkerhet er at pågangen blir større neste sommer, og øke ytterligere i 20219 og videre fram i tid. Og er egentlig sommeren den årstida som skaper størst utfordringer? Under en influensaepidemi i januar var pågangen for innleggelse ved sykehuset på Øya så stor at det tok ett døgn, 24 timer etter ankomst, innen legene rakk å gjennomføre en mottakskontroll og starte behandling. Da var Orkdal Sykehus god å ha.

Direktør Kvernmo har tidligere i år fortalt at sykehuset i 2016 gikk med et overskudd på 1 million. Det egentlige tallet er 222,7 millioner. Den ene millionen er det sykehuset står igjen med etter å ha overført 220 millioner til Molde sykehus. Byggingen av Molde sykehus skal i utgangspunktet være et spleiselag. Sykehuset sjøl skal etter planen betjene renter og avdrag på et lån på 2,5 milliarder. Sykehus har i flere år fått et tilskudd 50 millioner høyere enn pasientgrunnlaget tilsier. Også for 2016 ble det underskudd. Realiteten er vel at St.Olavs Hospital er det eneste sykehuset som har gitt tilskudd til prosjektet i 2016.Totalt har sykehuset nå bidratt med mere enn 1 milliard. Dette er penger som i utgangspunktet skulle ha blitt brukt til sårt tiltrengte formål ved St.Olavs hospital. Det store problemet er vel at man tross dette er milevis fra å starte en bygging i Molde. Finnes det en grense for mye ressurser en kan ta fra St. Olavs Hospital og finnes det en grense for raseringen av Orkdal Sjukehus?

Når man prioriterer opp en ting er resultatet at andre ting nedprioriteres. I den siste gruppen er nå Orkdal Sjukehus. Det er bare trist når en ser at ansatte mister jobben og godt fungerende helsetilbud nedlegges i Orkdal. Skal liv gå tapt på grunn av manglende styring i Molde og ambisjoner hos Direktør Kvernmo? Fylkeslege Vaage har flere ganger gitt uttrykk for bekymring over situasjonen ved St.Olavs Hospital, og stilt spørsmål om man har kontroll. Kanskje burde han ta saken opp med Helse Midt-Norge.

Knut Bonvik