— Fortsatt mye søppel som blir dumpet langs fylkesvei 800

foto