Navneskiftet er allerede trådt i kraft. Det betyr at det i alle terminlister nå står at kamper i Buvika spilles på Da-Tel-Arena.

Telekommunikasjonsbedriften, som eies av Even Lefstad og Kjetil Dypdalen, har bladd opp 500 000 kroner i en éngangssum for navnebyttet. Avtalen gjelder fram til 2025.

– Stadionanlegget er et landemerke i Buvika. Mange barn og voksne besøker banene gjennom året. For oss er dette den beste måten å reklamere på, sier de.

– Mer i system

Buvik IL har de siste åra endret kulturen knyttet til sponsorarbeid. Nå er de ikke bare «ut og henter» 20 000 kroner.

– Vi har satt det mer i system, slik at sponsorene får en gjenytelse. Det er viktig for oss å gi noe tilbake også, sier Asgeir F. Johansen, sponsoransvarlig i idrettslaget.

Det er jobbet hardt for å få opp sponsoraktiviteten på generelt grunnlag. Men det siste året har mye av virksomheten vært rettet mot ett spesielt prosjekt: Legging av kunstgras på dagens grasbane. Med flomlys.

Klart til høstsesongen

– Arbeidet med å legge kunstgras tar til i sommer, trolig i juni. Det er beregnet å pågå et par måneder, inkludert ferie. Håpet er at det nye dekket står klart til høstsesongen tar til, opplyser Marit Halvorsen, fungerende leder i fotballavdelinga.

Styret i Buvik IL anbefalte på styremøtet på onsdag denne uka årsmøtet (15. april) i klubben å vedta byggestart av banen i sommer.

– Styret setter stor pris responsen fra lokalt næringsliv i baneprosjektet. Nå har vi en trygg finansiering, og fotballavdelinga i Buvik IL får nå endelig løst et etterlengtet behov, sier Asbjørn Leraand, leder i Buvik IL.

Og det var nettopp i forbindelse med dette prosjektet ideen om salg av stadion-navnet dukket opp.

– Vi selger egentlig en vare vi ikke var klar over at vi hadde, sier Johansen.

Bredere profilering

Han påpeker at klubben i dag tenker bredere enn før når det gjelder profilering. Eksempler er kleskolleksjoner, bannere, aktivitetssponsing, salg av stadion-navn og to årlige sponsorsamlinger i tilknytning til A-kamper.

MEN: Hvorfor ønsker de to eierne i Da-Tel å ta 250 000 kroner hver fra egen lomme for å få bedriftsnavnet på fotballanlegget i hjembygda?

– Vi bor begge her med våre familier. Og bedriften, som snart har ni ansatte, skal også i framtida ha lokalitet i Buvika, svarer Lefstad og Dypdalen.

Lokal tilhørighet

– Det er veldig positivt for vår del. Vi ønsker en lokal tilhørighet. Og at lokale folk har tro på oss, er bra, sier Johansen og Halvorsen.

– Har klubben møtt motstand fra noen mot å endre navnet på stadion-anlegget?

– Nei, svarer de og understreker at det er hele baneanlegget som omfattes av navnebyttet og ikke kun banen der det i sommer skal legges kunstgras.

PS! Den tradisjonelle fotballturneringa Krokus Cup starter kommende helg. Den går over tre helger på dagens kunstgrasbane. Totalt 105 lag er påmeldt i alderen 7 til 16 år.