- Jeg gruer meg til å si ha det til den siste ungen

foto