På 21 år har han aldri sett fjorden som dette

foto