Anmeldte påkjørsel og ble tiltalt: Retten delt i avgjørelsen