Er for kjernekraft og imot batterifabrikk: - Blir som et øyesår å regne

foto