Legesenter og ny vannkilde tar mest - vil også TV-overvåke skoleområde