Stiller kritiske spørsmål: - Hva koster det å si opp Helseplattformen?