Her planlegges 40 boliger: - Vi mener det er et attraktivt område

foto