Konkurser, oppløsninger og flere med nye verv

foto