Har henta flere skadde friluftsfolk - men leteaksjonene uteblir