Kommunen starter kartlegging: – Ungdom snakker mer åpent om rusmidler