Steiner på flere hundre kilo raste ned: Starter arbeidet etter påske