Kartlegging viser flere kritiske punkter - bevilger 2,5 millioner kroner til tiltak