Bussavklaring kan komme i sommer: - Skal få på plass bedre skilting