Stor spredningsfare - brannen er ute av kontroll

foto