En stort antall sandsvaler har bygd reir i en sandhaug bak Oti-sentret. Til alt hell ble dette oppdaget, slik at haugen får ligge urørt til hekketida er over.

Sandsvalene er nemlig en utrydningstrua art, og det er så mange som rundt 40 reirhull i sandhaugen på Orkanger. Når man vet at hvert par kan legge rundt fem egg, kan det altså være totalt 200 fugleunger på vei inne i sandhaugen.

- Dette kan være et bra bidrag til sandsvalebestanden, som det ikke er så mange igjen av, sier Morten Martinsen i lokalavdelinga til Norsk Ornitologisk Forening (NOF), som naturlig nok har engasjert seg i saken.

Roser entreprenøren

Det var Trond Selven som oppdaget svalene, fra vinduet sitt på arbeidsplassen Orkanger Fysioterapi & Osteopati. Han slo alarm da han så at ei anleggsmaskin var på vei til å gå løs på sandhaugen.

Heldigvis ble sandhaugen «fredet» før det gikk galt med svalene.

- Heldigvis ble det oppdaget i tide. Geir Mardahl, som driver arbeid på tomta, har sagt ja til å la haugen være i fred til hekketida er over. All ære til både Geir og Trond for at dette har ordnet seg så bra for svalene, sier Martinsen.

Da ST var med ham for å se på fuglene, var det stadig noen svaler som kretset over hodene på oss. Vakre fugler som ikke lenger er noe vanlig syn.

- Det var rundt 100 000 til 150 000 sandsvalepar i Norge i 1990, mens i 2015 var det bare 10 000 til 15 000 igjen, sier Martinsen.

Hekketid til august

- Hva er årsaken til at de dør ut?

- De overvintrer i Vest-Afrika, så de har jo et stykke å reise. Kanskje er det noe der, eller menneskelig aktivitet her i Norge. Det er jo her de hekker, og de trenger sand av en viss konsistens for at reirene skal holde seg. De kan grave seg reir én meter innover. Insektmengden går også nedover, og disse lever jo av insekter, forklarer Martinsen.

Sandsvalene er fredet i hekketida, men det er det ikke alle som kjenner til. Martinsen er derfor takknemlig for at oppmerksomme personer fikk berget disse svalene.

To svaler i lufta over sandhaugen.

- Hekketida varer nok til midten av august, og nå får sandhaugen ligge til da. Vi hadde en lignende sak i Råbygda tidligere, hvor et arbeid ble stoppet på grunn av sandsvaler, sier Martinsen.

Hekkinga viktig

I Norge har vi tre typer svaler: Låvesvalen, som er den vanligste, samt taksvale og sandsvale. De to siste er rødlistearter som betegnes som truet. Det viktigste vi kan gjøre for å hjelpe disse artene er, ifølge Martinsen, å bidra til at hekkemuligheter er til stede.

- Noen steder har de grav rør inn i skråninger, for å hjelpe til med kunstige reir. Da jeg var guttunge var det flere svalekolonier her. Det var alltid noen ved hengebrua, sier han.

- Du var opptatt av fugler også som guttunge?

- Ja, det har jeg alltid vært. Det blir nesten for mye av det gode, kona betrakter seg som fugleenke deler av året, sier han.

NOF har rundt 100 medlemmer i Orkdal, Meldal, Agdenes og Rennebu, og skulle gjerne hatt flere. De arrangere blant annet turer for å se på fugleliv.

To svaler sitter i åpningene til reirhullene sine. Foto: Trond Selven