I 2015 fikk kommuneansatte og plasstillitsvalgt ved Orkdal helsetun, Anna Krogstad, en skriftlig advarsel fra arbeidsgiveren sin, Orkdal kommune, etter at hun leste opp et brev på vegne av flere ansatte ved Orkdal helsetun. I brevet ble det pekt på flere kritikkverdige forhold ved helsetunet. Innholdet i brevet viste seg å falle mange i ledelsen tungt for brystet. Flere politikere reagerte også svært negativt på brevets innhold og måten det ble presentert på. Det hører med til historien at det ble presentert i forkant av valget og i møte med lokalpolitikerne. Slik sett kan det sies at det var informasjonen på rett sted, til rett tid og til de rette personene.

Audhild Øye Foto: Silje Asbjørnsen, ST

i ettertid var på ingen måte god. Her skulle det legges lokk på sannheter. Her ble det jaktet på syndebukker, og her skulle ting ties i hjel. Det resulterte blant annet i at Anna Krogstad fikk en skriftlig advarsel for at hun på vegne av noen ansatte, fortalte om tingenes tilstand slik det ble opplevd fra golvet. Grunnen til at advarselen ble gitt, var blant annet at det som ble påpekt av alvorlige avvik, ikke var ført som avvik ved helsetunet. I ettertid viste det seg derimot at det var store mangler ved helsetunet når det gjaldt å føre avvik.

Dette til tross, så ble advarselen opprettholdt. Det kan tolkes som at sannheten skal det ties om, politikerne skal ikke få vite, heller ikke de som spør etter informasjon, og de ansatte som vet og kjenner problemene på kroppen, skal få munnkurv.

Heldigvis har Orkdal et korps av våkne politikere som har ønsket innsikt og kunnskap også i denne saken. De har framprovosert sannheter som har vært ubehagelige for kommunen og ledelsen, men som på sikt vil gagne innbyggerne. Det er åpenbart at advarselen til Anna Krogstad aldri skulle vært gitt, og flere politikere ønsker den derfor fjernet.

Å få en advarsel er i seg selv et hardt slag. Det rammer ikke mindre at rådmannen nekter å trekke den tilbake. Å hevde at advarselen ikke gjelder lenger, etter to år, altså gått ut på dato, er ingen oppreisning verken for Krogstad eller for ytringsfriheten for arbeidstakerne. Dette forteller bare at kommunen nekter å innrømme feil og har tungt for å si unnskyldning. Det bidrar heller ikke til at andre våger å fortelle om tingenes tilstand i andre sammenhenger. Og framtidige varslere kan umulig føler at rettighetene deres blir ivaretatt.