- Det har ikke vært noen nedbygging av matjord

foto