Tirsdag kveld like før klokka 21.00 ble Rossmovegen stengt ved Rossmo. Vegen er der helt overgravd av vannet på grunn av at ei stikkrenne er frosset. Det er store skader på vegen både i retning Viggja og i retning Børsa, men det er lov til å kjøre fram til Rossmo fra begge kanter. Vegsentralen blir varsla, og de varsler igjen nødetatene, slik at utrykningskjøretøyer vet om vegstenginga. Det er også to melkebruk akkurat i krysset der vegen er stengt, men melkebilen skal komme fram.

– Vi vil prøve å reparere vegen så fort som mulig. Det blir iverksatt når vi får tak i massene som må til for å reparere den, sier driftsleder Jan Lerånn i Mesta. Han kan ikke si hvor lang tid det vil ta. Det er et problem at mye av massene, for eksempel pukk, også er frosset og må bankes løs før de kan tas i bruk.

– Blir det bare flikking, eller gjør dere noe permanent?

– Det blir ikke gjort noe permanent før telen løsner.

– Vegen er ganske dårlig nå, klarer dere å holde den farbar?

– Det spørs om det kommer mye nedbør, da kan en risikere at det blir forverra. Men vi skal følge med og sørge for at det er framkommelig, men det går ikke å kjøre i stor fart på vegen, en må være forsiktig, sier Lerånn.

Les mer om smeltevannet som skaper problemer: