Ønsker mangfold i barnevernet

Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren møtte blant annet representanter fra Buan gård, Kletten fjellgård, fylkesmannen og Bufetat.