Sauebesetning smittet av mædi. Det finnes ingen kur eller behandling

foto