Ulovlig skrenskjøring vekker oppsikt: – Dette er galskap