Hyller innbyggerne: - Ikke en eneste alvorlig hendelse