Sender ut farevarsel: - Skredhendelser kan forekomme