Skaun med stort underskudd: «Nå er det ikke ulv, ulv. Vi er der»