Lokalmatfirma har tatt over velrennomert røkeri

foto