Nytt vegarbeid på fylkesvei - vil trolig ta to uker