Bekreftelsen er kommet: - Legger til rette for viktig industriutvikling