Besøkte slummen i Nairobi: Her bor folk så tett at det tilsvarer 300 000 innbyggere på Nerøra

foto