Kommunedirektøren ville ikke ta imot funksjonshemmede flyktninger «med behov for tilpasset bolig»

foto