Politiet: - Vi vil følge med kjøringa rundt skolene framover

foto