Orkdal

Harangstunnelen på E39 ved Gangåsvatnet var stengt en periode lørdag kveld på grunn av strømbrudd. Det ble lagt om til lokal omkjøring.

Strømbruddet førte også til at ca. 1000 husstander i området ble strømløse.

Etter relativt kort tid, kom strømmen tilbake, tunnelen ble åpnet og det ble igjen lys i husene.