Norsk kylling besøkte Orkdal kommune tirsdag formiddag. Her tar Ingvill Kvernmo og Oddbjørn Bang farvel med Christian Wist fra Nordiske handelsparker (som har fått oppdraget med å utrede bygging av ny fabrikk) og Kjell Åge Stokbakken fra Norsk kylling. Foto: Catharina Morken

Norsk kylling bygger i Orkdal dersom reguleringsplanen går gjennom. Det vil i tilfelle gi Orkdal ei investering på anslagsvis en halvannen milliard kroner.

- Best egnet

Mandag kom pressemeldinga som bekjentgjorde at Norsk kylling flytter fra Støren, og at Orkdal anses som det beste alternativet. I pressemeldinga het det blant annet:

«Orkdal utmerker seg som best egnet for den nye kyllingfabrikken. ... Orkdal er et godt egnet område, med sterk tradisjon og med kompetanse i alle ledd for industri. Kommunen har også invitert Norsk kylling til kommunen, og har et område under regulering som passer godt med Norsk kyllings ambisjoner og planer.»

Les også: Kan bli tidenes største etablering

Besøkte Orkdal

ST møtte Norsk kyllings direktør, Kjell Åge Stokbakken, da han besøkte Orkdal kommune tirsdag formiddag.

- I klartekst betyr som framkommer i pressemeldinga at Norsk kylling bygger fabrikken sin på Orkanger dersom alt går greit med reguleringsprosessen, Stokbakken?

- Ja, det er riktig, bekrefter direktøren.

Ble invitert inn

- Hvorfor er Orkdal best egnet?

- Orkdal er en kommune som har invitert oss hit, som har presentert seg på en god måte, som har lang og god industrierfaring, som har fokus på næring og industri, som ligger godt plassert, og som har et tomtealternativ som passer oss veldig bra.

- Du sier at Orkdal har invitert dere. Det er de vel ikke alene om?

- Vi har sett på tomt i mange kommuner. Til sammen har det vært 16 - 17 tomter, var innom fem seks kommuner. Det er forskjell på i hvilken grad man opplever å være ønsket.

Les også: Positivt fra fylkesmannen

Stas å være ønsket

Opplevelsen av å være ønsket, er noe Norsk kylling deler med flere næringsaktører som har ønsket seg til Orkdal.

Også for Isfjord Norway AS, som kommer med i underkant av 100 ansatte til kommunen, var nettopp denne følelsen av virkelig å være ønsket, svært viktig.

«Det er litt stas å komme til et sted der man ønskes velkommen i stedet for at vi føler at vi trenger oss inn – slik vi har følt det i Trondheim,» sa Isfjord-sjef Lars Krogh til ST i fjor sommer.

- Det er veldig viktig at det er en kommune som er på. Kommunen vi velger, skal være en samarbeidspartner i mange, mange år . Det å velge en god samarbeidspartner, er alltid viktig, sier Stokbakken.

Ferdig i 2020

Dersom alt går etter planen for Norsk kylling, og dersom reguleringsplanen i Orkdal går gjennom uten problemer, vil Norsk kyllings fabrikk stå klar på Furumoen i løpet av tre år.

- Vi har et mål om å være i gang i ny fabrikk første halvår av 2020, sier Stokbakken som sier dette om størrelsen på fabrikken:

- Avhengig av hva prosjekteringa viser som beste løsning, vil fabrikken dekke ei grunnflate på mellom 15 000 og 16 000 kvadratmeter ved bygging i to etasjer. Om alt blir på ett plan, blir fabrikken dobbelt så stor.

Verdensklasse

- Det vi ønsker å bygge, er en fabrikk som er i verdensklasse når det gjelder effektivitet og prosessflyt, sier Norsk kylling-direktøren og legger til at de vil bygge en fabrikk som er åpen og transparent.

- Besøkende skal få innblikk i hele verdikjeden; fra bonde til ferdig produkt. Vi skal lage et visningssenter der vi vil fortelle om kyllingproduksjonen og vise fram alle leddene i denne produksjonen.

Halvannen milliard

- Når stikkes spaden i jorda?

- Det avhenger av reguleringsplanarbeidet. Men skal vi nå målet om 2020, må det være aktivitet ganske rakst. Vi bør ideelt sett være i gang i mars/april neste år.

- Hvor stor investering er det snakk om?

- Det kan vi ikke svare eksakt på ennå. Men vi snakker om en sum på mellom én og to milliarder kroner, sier Stokbakken.

Vil bli færre

I dag er det rundt 350 ansatte ved Norsk kylling på Støren. Den nye fabrikken vil gjøre driften mer rasjonell, og ifølge Stokbakken er det for tidlig å si noe om hvor mange ansatte det vil bli ved den nye fabrikken.

- Vi har ikke tallet på hvor mange vi vil bli ennå, men det blir betydelig færre enn i dag. Det ble informert om dette på allmøtet mandag, og vi har som mål å ha et tall klart i løpet av høsten 2017.

- Blir det behov for nye arbeidstakere?

- Ja, det kan veldig godt være. Vi må se på hva vi har av kompetanse, innen for eksempel automasjon, men det er for tidlig å si ennå. Først og fremst tenker vi på dem vi allerede har ansatt.