– Jeg er forberedt på at det kan komme spørsmål som må følges opp

foto