Nå har kommunen bestemt seg – går imot lokalbefolkningens ønske